Şirkət haqqında | Hesabatlar | Xidmətlər | Partnyorlar | Əlaqə
   
 

Hesabatlar

Auditor Rəyi

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat (xərclərin xarakteri üzrə)
 
     

© 2007 Bakı Mexanikləşdirmə və Beton - 1. Bütün hüquqlar qorunur.